Hier vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2019.

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen zullen de tarieven van de tandartsen vanaf 1 januari 2020 bepaald worden door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteiten). Dit betekent dat de tarieven die wij voor de behandelingen hanteren gebaseerd zijn op de richtlijnen van de NZA, deze worden vastgesteld door het CTG (College Tarieven Gezondheidszorg).

 • Verdoving

  Code M/T* Prestaties Tarief
  A10
  Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving 14,58
  A15
  Oppervlakte verdoving 7,58
  A20
  Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie **
 • Verdoving door middel van een roesje

  Code M/T* Prestaties Tarief
  B10
  Introductie roesje (lachgassedatie) 29,15
  B11
  Toediening roesje (lachgassedatie) 29,15
  B12
  Overheadkosten roesje (lachgassedatie) 36,66
 • Consultatie en diagnostiek

  Code M/T* Prestaties Tarief
  C11
  Periodieke controle 22,16
  C13
  Probleemgericht consult 22,16
  C22
  Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 22,16
  C28
  Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan 104,95
  C29 Studiemodellen t.b.v. behandelplan 29,15
  C65
  Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak 58,31
  C80
  Mondzorg aan huis 17,49
  C84
  Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie 46,65
  C85
  Weekendbehandeling 22,16
  C86
  Avondbehandeling 22,16
  C87
  Nachtbehandeling 22,16
 • Wortelkanaalbehandelingen

  Code M/T* Prestaties Tarief
  E01
  Wortelkanaalbehandeling consult 22,16
  E02
  Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 40,82
  E03
  Consult na tandheelkundig ongeval € 32,07
  E04
  Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten 47,90
  E13
  Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 104,95
  E14
  Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 151,60
  E16
  Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 198,24
  E17
  Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 244,89
  E19
  Insluiten calciumhydroxide per element, per zitting 17,19
  E31
  Snij-/ hoektand 116,61
  E32
  Premolaar 163,26
  E33
  Molaar 209,91
  E34 *
  Aanbrengen retrograde vulling 23,32
  E36 *
  Het trekken van een element met re-implantatie 81,63
  E37
  Kijkoperatie 69,97
  E40
  Directe pulpa-overkapping € 29,15
  E42
  Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 11,66
  E43 *
  Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 23,32
  E44
  Verwijderen spalk € 5,83
  E45
  Aanbrengen rubberdam € 11,66
  E51
  Verwijderen van kroon of brug € 34,98
  E52
  Moeilijke wortelkanaalopening € 29,15
  E53
  Verwijderen van wortelstift € 40,82
  E54
  Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 29,15
  E55
  Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal € 29,15
  E56
  Voortgezette behandeling met iatrogene schade € 40,82
  E57
  Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie € 29,15
  E60
  Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 46,65
  E61
  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 81,63
  E62
  Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 52,48
  E63 *
  Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) € 43,73
  E64
  Afsluiting van open wortelpunt € 46,65
  E66
  Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 46,65
  E77
  Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 58,31
  E78
  Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 29,15
  E85
  Elektronische lengtebepaling € 14,58
  E86
  Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 78,71
  E87
  Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 58,31
  E90
  Inwendig bleken, eerste zitting € 46,65
  E95
  Inwendig bleken, elke volgende zitting € 17,49
  E97 *
  Uitwendig bleken per kaak € 72,88
 • Kaakgewrichtsbehandelingen

  Code M/T* Prestaties Tarief
  G21
  Functieonderzoek kauwstelsel € 104,95
  G22
  Verlengd onderzoek OPD € 209,91
  G23
  Spieractiviteitsmeting en registratie € 93,29
  G10
  Niet-standaard beetregistratie € 87,46
  G11
  Scharnierasbepaling € 87,46
  G12
  Centrale relatiebepaling € 81,63
  G13
  Protrale/laterale bepalingen € 58,31
  G14
  Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie € 524,77
  G15
  Voor het behouden van beethoogte € 29,15
  G16
  Therapeutische positiebepaling € 29,15
  G20
  Beetregistratie intra-oraal € 58,31
  G33 *
  Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 58,31
  G62 *
  Stabilisatieopbeetplaat € 157,43
  G65 *
  Indirect planmatig inslijpen € 320,69
  G68 *
  Reparatie stabilisatieopbeetplaat, met afdruk € 46,65
  G69 *
  Opbeetplaat € 64,14
  G71 *
  Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 291,54
  G72
  Controlebezoek MRA € 29,15
  G73 *
  Reparatie MRA met afdruk € 46,65
 • Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie)

  Code M/T* Prestaties Tarief
  H11
  Trekken tand of kies € 43,73
  H16
  Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 32,65
  H21
  Kosten hechtmateriaal € 6,06
  H26
  Hechten weke delen € 64,14
  H35
  Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 69,97
  H40
  Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 52,48
  H41
  Verwijderen van het lipbandje of tongriempje € 34,98
  H42
  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting € 69,97
  H43
  Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting € 93,29
  H44
  Primaire antrumsluiting € 64,14
  H50
  Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling € 58,31
  H55
  Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 17,49
  H59
  Behandeling kaakbreuk, per kaak € 81,63

  H60
  Marsupialisatie € 81,63
  H65
  Primaire sluiting € 157,43
  H70
  Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak € 81,63
  H75
  Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak € 157,43
  H80
  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak € 110,78
  H85
  Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak € 186,58
  H90
  Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B € 58,31

 • Implantaten

  Code M/T* Prestaties Tarief
  J01
  Initieel onderzoek implantologie € 64,67
  J02
  Verlengd onderzoek implantologie € 99,49
  J03 *
  Proefopstelling € 134,31
  J05
  Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 44,77
  J06
  Vrijleggen foramen mentale € 29,85
  J07
  Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten
  inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik
  **
  J08 *
  Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 19,90
  J09 *
  Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 238,77
  J10 *
  Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 149,23
  J11
  Prepareren donorplaats € 134,31
  J12 *
  Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 144,26
  J13 *
  Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 69,64
  J15 *
  Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft € 84,57
  J17 *
  Aanvullende ophoging bodem bijholte € 129,34
  J18 *
  Ophoging bodem bijholte orthograad € 59,69
  J19
  Toeslag esthetische zone € 64,67
  J20 *
  Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 227,33
  J23 *
  Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) € 74,62
  J26
  Moeizaam verwijderen implantaat € 164,16
  J27 *
  Vervangen implantaat € 227,33
  J30
  Bindweefseltransplantaat, eerste € 104,46
  J32 *
  Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef € 114,41
  J33 *
  Kosten implantaat € 319,50
  J41 *
  Elke volgende magneet, drukknop € 34,82
  J42 *
  Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 203,95
  J43 *
  Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 64,67
  J44 *
  Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 24,87
  J50 *
  Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 512,37
  J51 *
  Onder-klikgebit € 333,29
  J52 *
  Boven-klikgebit € 333,29
  J53 *
  Omvorming klikgebit € 99,49

  J54 *
  Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 129,34
  J55 *
  Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten € 149,23
  J56 *
  Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten € 174,10
  J57
  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 84,57
  J58
  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten € 109,44
  J59
  Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten € 134,31
  J60
  Specifiek consult nazorg implantologie € 54,72
  J61
  Uitgebreid consult nazorg implantologie € 89,54
  J70 *
  Opvullen zonder staafdemontage € 139,28
  J71 *
  Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 174,10
  J72 *
  Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten € 198,98
  J73 *
  Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 223,85
  J74 *
  Reparatie zonder staafdemontage € 54,72
  J75 *
  Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 104,46
  J76 *
  Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten € 129,34
  J77 *
  Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten € 154,21
  J80 *
  Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 506,40
  J97
  Overheadkosten implantaten € 176,13
  J98
  Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 99,68
 • Preventieve mondzorg

  Code M/T* Prestaties Tarief
  M01
  Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten € 13,07
  M02
  Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten € 13,07
  M03
  Gebitsreiniging, per 5 minuten € 13,07
  M05
  Beslijpen en/of behandelen melkelement € 26,24
  M32 *
  Eenvoudig bacteriologisch onderzoek € 17,49
  M61 *
  Mondbeschermer € 26,24
 • Kunstgebitten

  Code M/T* Prestaties Tarief
  P01 *
  Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw,
  per kaak
  € 40,82

  P02 *
  Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per
  kaak
  € 87,46
  P03 *
  Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per
  kaak
  € 58,31
  P04 *
  Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per
  kaak
  € 87,46
  P06
  Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 40,82
  P07 *
  Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
  P08 *
  Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,65
  P10 *
  Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 87,46
  P14
  Individuele afdruk met randopbouw € 64,14
  P15 *
  Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 174,92
  P16
  Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 64,14
  P17
  Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 58,31
  P18
  Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 17,49
  P21 *
  Volledig kunstgebit bovenkaak € 174,92
  P25 *
  Volledig kunstgebit onderkaak € 233,23
  P27
  Reoccluderen € 58,31
  P28
  Naregistratie en remounten € 58,31
  P29
  Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 46,65
  P30 *
  Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 379,00
  P31 *
  Wortelkap met stift € 145,77
  P32
  Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls € 87,46
  P33
  Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 58,31
  P34 *
  Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 239,06
  P35 *
  Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 326,52
  P36
  Individuele afdruk zonder randopbouw € 29,15
  P37
  Frontopstelling in aparte zitting € 34,98
  P38
  Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur € 64,14
  P39
  Toeslag voor bepaling neutrale zone € 87,46
  P40
  Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element € 14,58
  P41
  Toeslag voor relinen van alginaatafdruk € 29,15
  P42
  Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling € 29,15
  P43
  Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen € 34,98

  P45 *
  Noodkunstgebit € 116,61
  P51 *
  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak € 40,82

  P52 *
  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak € 87,46
  P53 *
  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak € 58,31
  P54 *
  Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak € 87,46
  P56
  Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak € 40,82
  P57 *
  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 17,49
  P58 *
  Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 46,65
  P60
  Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit € 34,98
  P65
  Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit € 29,15
  P70 *
  Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 163,26
  P78 *
  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak € 46,65
  P79 *
  Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak € 46,65
 • Kronen en bruggen

  Code M/T* Prestaties Tarief
  R08 *
  Eenvlaks composiet inlay € 69,97
  R09 *
  Tweevlaks composiet inlay € 134,11
  R10 *
  Drievlaks composiet inlay € 174,92
  R11 *
  Eenvlaksinlay € 104,95
  R12 *
  Tweevlaksinlay € 163,26
  R13 *
  Drievlaksinlay € 233,23
  R14
  Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 29,15
  R24 *
  Kroon € 256,55
  R29
  Confectiekroon € 52,48
  R31
  Opbouw plastisch materiaal € 58,31
  R32 *
  Gegoten opbouw, indirecte methode € 58,31
  R33 *
  Gegoten opbouw, directe methode € 116,61
  R40 *
  Eerste brugtussendeel € 174,92
  R45 *
  Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 87,46
  R49
  Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 145,77
  R50 *
  Metalen fixatiekap met afdruk € 29,15
  R55 *
  Gipsslot met extra afdruk € 29,15
  R60 *
  Plakbrug zonder preparatie € 116,61
  R61 *
  Plakbrug met preparatie € 174,92
  R65
  Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel € 40,82
  R66
  Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 23,32
  R70
  Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 64,14
  R71 *
  Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 64,14
  R74 *
  Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 23,32
  R75
  Opnieuw vastzetten plakbrug € 58,31
  R76
  Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 29,15
  R77
  Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 29,15
  R78 *
  Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 69,97
  R79 *
  Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 116,61
  R80 *
  Temporaire, eerste voorziening € 29,15
  /td>
  R85 *
  Temporaire, volgende voorziening € 11,66
  R90 *
  Gedeeltelijk voltooid werk **
 • Tandvleesbehandelingen

  Code M/T* Prestaties Tarief
  T11
  Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus € 154,51
  T12
  Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 169,09
  T21
  Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element € 31,49
  T22
  Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element € 23,32
  T31
  Herbeoordeling met pocketstatus, na initiale tandvleesbehandeling € 90,38
  T32
  Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiale tandvleesbehandeling € 104,95
  T33
  Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling € 46,65
  T57 *
  Toepassing lokaal medicament € 62,97
  T60
  Evaluatie-onderzoek met pocketstatus € 154,51
  T61
  Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 169,09
  T70
  Flapoperatie tussen 2 elementen € 189,50

  T71
  Flapoperatie, per sextant (een zesde deel) € 291,54

  T72
  Flapoperatie uitgebreid, per sextant (een zesde deel) € 349,84
  T73
  Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
  T74
  Directe post-operatieve zorg, uitgebreid € 156,85
  T75
  Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus € 151,60
  T76
  Tuber- of retromolaarplastiek € 72,88
  T80
  Tandvleestransplantaat € 125,36
  T81
  Tuber- of retromolaarplastiek € 102,04
  T82
  Tandvleescorrectie, per element € 55,39
  T83
  Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) € 145,77
  T84 *
  Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (een zesde deel) € 349,84
  T85 *
  Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (een zesde deel), per element € 116,61
  T86
  Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 189,50
  T87
  Kroonverlenging per element € 189,50
  T88
  Kroonverlenging per sextant € 349,84
  T89
  Directe post-operatieve zorg, kort € 58,31
  T90
  Directe postoperatieve zorg, uitgebreid € 156,85
  T91
  Pocketregistratie € 34,98
  T92
  Parodontiumregistratie € 69,97
  T93 *
  Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 40,82
  T94
  Behandeling tandvleesabces € 78,71
  T95 *
  (Draad)Spalk € 23,32
  T96
  Uitgebreide voedingsanalyse € 58,31
 • Uurtarieven

  Code M/T* Prestaties Tarief
  U05 *
  Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten € 15,32
 • Vullingen

  Code M/T* Prestaties Tarief
  V15
  Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal € 69,97
  V30
  Fissuurlak, eerste element € 26,24
  V35
  Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting € 14,58
  V40
  Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 5,83
  V50
  Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 11,66
  V70 *
  Parapulpaire stift € 11,66
  V71
  Eenvlaksvulling amalgaam € 24,49
  V72
  Tweevlaksvulling amalgaam € 39,07
  V73
  Drievlaksvulling amalgaam € 50,73
  V74
  Meervlaksvulling amalgaam € 71,13
  V80 *
  Wortelkanaalstift € 20,41
  V81
  Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer € 36,15

  V82
  Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 50,73
  V83
  Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 62,39

  V84
  Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer € 82,80
  V85 *
  Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 8,75
  V91
  Eenvlaksvulling composiet € 46,65
  V92
  Tweevlaksvulling composiet € 61,22
  V93
  Drievlaksvulling composiet € 72,88
  V94
  Meervlaksvulling composiet € 93,29
 • Maken en beoordelen foto’s

  Code M/T* Prestaties Tarief
  X10
  Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 16,33
  X11
  Beoordelen kleine röntgenfoto € 12,24
  X21
  Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto € 69,97
  X22
  Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak € 69,97
  X23
  Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 25,66
  X24
  Maken en beoordelen schedelfoto € 31,49
  X25
  Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 198,24

  X26
  Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 58,31
 • Abonnementstarieven

  Code M/T* Prestaties Tarief
  Z10 *
  Abonnement categorie A per maand € 7,58
  Z20 *
  Abonnement categorie B per maand € 11,66
  Z30 *
  Abonnement categorie C per maand € 15,74
  Z40 *
  Abonnement categorie D per maand € 19,24
  Z50 *
  Abonnement categorie E per maand € 23,32
  Z60 *
  Abonnement categorie F per maand € 6,41

* M/T= Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
**= Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.

Er zijn geen contracten afgesloten met ziektekostenverzekeraars ten aanzien van onze tarieven. Deze tarieven gelden dus voor iedereen.

Aan bovenstaande tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. De tarievenlijst vindt u altijd hier.